vendredi 19 novembre 2010

L'Empordà verbs

2) Escriu els verbs que apareixen a la cançó

Nascut - néixer

Tocat . tocar

Pots - poder

Estar - estar

Deia – dir

Es mataria – matar-se

Anava - anar

Somriu - somriure

Diu - dir

- tenir

Espera - esperar

Anar - anar

Interessa - interessar

És - ser

Veig - veure

Treu - treure

Marxar - marxar

Em suicidi - suicidar-se

Deixi – deixar

vendredi 12 novembre 2010

AULA ACOLLIDA

HOLA a tots/totes
un espai per aprendre cantant


L'Empordà

Nascut entre Blanes i Cadaqués
molt tocat per la tramuntana
d'una sola cosa pots estar segur
quan més vell més tocat de l'ala.

Sempre ......... (1) que a la matinada es mataria
però cap el ............... (2) anava ben torrat
somriu i ........ (3) que ....... (4) ...... (5) ............ (6)
ningú m'espera allà dalt
i anar a l'infern ..... (7) ,................ (8)
és ......... (9) ........ (10) ............. (11) l'Empordà.

Varen passar ampolles i anys
i en Siset encara aguantava,
dormint la mona a la vora del Ter
però ell mai no si tirava.

Sempre deia que a la matinada es mataria
però cap el migdia anava ben torrat
somriu i diu que no té pressa
ningú m'espera allà dalt
i anar a l'infern no m'interessa
és molt més bonic l'Empordà.

I quan veig la llum de l'alba
se'm treuen les ganes de marxar
potser que avui no em suïcidi
potser ho deixi fins demà.